Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q2 2022.

28. marta 2022. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q2 2022. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme.

Na aukciji je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 67 582 MWh po cijeni 116,22 €/MWh
ME
Scroll to Top