Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q3 2022.

27. juna 2022. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q3 2022. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme.

Na aukciji je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 75 518 MWh po cijeni 116,22 €/MWh
ME
Scroll to Top