Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q4 2022.

17. avgusta 2022. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q4 2022. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme.

Na aukciji nije podnijeta ni jedna ponuda.

ME
Scroll to Top