Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za avgust 2022.

Dana 12. avgusta 2022. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.08. – 31.08.2022. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 15.08. – 31.08.2022. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 3 MW (00-24h) po cijeni 489 €/MWh
ME
Scroll to Top