Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za decembar 2022.

Dana 1. decembra 2022. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 04.12. – 31.12.2022. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 04.12. – 31.12.2022. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 2 MW (00-24h) po cijeni 302,55 €/MWh
  • 2 MW (00-24h) po cijeni 310,51 €/MWh
  • 2 MW (00-24h) po cijeni 318,47 €/MWh
ME
Scroll to Top