Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023.

Dana 19. januara 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 01.02. – 28.02.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 174,31 €/MWh
ME
Scroll to Top