Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za januar 2023.

Dana 30. decembra 2022. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za januar 2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 01.01. – 31.01.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 20 MW (00-24h) po cijeni 215,92 €/MWh
ME
Scroll to Top