Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za novembar 2021.

Dana 12. novembra 2021. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 16.11.2021. – 30.11.2021. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 227,50 €/MWh
ME
Scroll to Top