Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.03. – 12.03.2023.

Dana 27. februara 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.03. – 12.03.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 01.03. – 12.03.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 142,40 €/MWh
ME
Scroll to Top