Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 03.04. – 09.04.2023.

30. marta 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 03.04. – 09.04.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 03.04. – 09.04.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 104,68 €/MWh
ME
Scroll to Top