Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 03.06. – 09.06.2024.

31. maja 2024. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 03.06. – 09.06.2024. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 03.06. – 09.06.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 4 MW (00-24h) po cijeni 92,42 €/MWh
ME
Scroll to Top