Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 08.02. – 14.02.2023.

Dana 6. februara 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 08.02. – 14.02.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 08.02. – 14.02.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 9 MW (00-24h) po cijeni 174,70 €/MWh
ME
Scroll to Top