Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 10.04. – 16.04.2023.

6. aprila 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 10.04. – 16.04.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 10.04. – 16.04.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 117,98 €/MWh
ME
Scroll to Top