Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 13.05. – 19.05.2024.

10. maja 2024. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 13.05. – 19.05.2024. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 13.05. – 19.05.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 76,43 €/MWh
ME
Scroll to Top