Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 24.04. – 30.04.2023.

20. aprila 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 24.04. – 30.04.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 24.04. – 30.04.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 6 MW (00-24h) po cijeni 118,50 €/MWh
ME
Scroll to Top