Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 29.05. – 04.06.2023.

24. maja 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 29.05. – 04.06.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 29.05. – 04.06.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 83,77 €/MWh
ME
Scroll to Top