Rezultati kvartalne aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q1 2021.

28. decembra 2020. uspješno je održana kvartalna aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period Q1 2021. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme.

 

Na aukciji profila 7MW band (0-24h)  i perioda nabavke 01.01.2021. – 31.03.2021. ostvaren je sljedeći rezultat:

 

  • 4MW band (0-24h) po cijeni 60€/MWh
ME
Scroll to Top