Sastanak u Ministarstvu kapitalnih investicija povodom pokretanja dan unaprijed tržišta

Dana 25. aprila 2023. godine u Mininstarstvu kapitalnih investicija (MKI) održan je sastanak povodom obilježavanja početka operativnog dan unaprijed tržišta (DAM) električne energije u Crnoj Gori. Sastanku su prisustvovali državni sekretar u MKI Admir Šahmanović, izvršni direktor Berze električne energije d.o.o. (BELEN) Matija Medojević, tehnički direktor BELEN-a Dejan Drašković, izvršni direktor slovenačkog BSP SouthPool-a Anže Predovnik, kao i članice Odbora direktora BELEN-a Jelena Marković i Marina Šljivančanin.

Prisutni su ukazali na značaj uspostavljanja transparentnog i efikasnog tržišta električne energije kao još jednog instrumenta sprovođenja EU politika, a koje imaju za cilj uklanjanje biznis barijera i standardizovanje postupaka i propisa, omogućavajući Crnoj Gori da se poveže sa susjednim zemljama u skladu sa standardima Evropskog internog tržišta električne energije (IEM).

,,Ministarstvo kapitalnih investicija je od samog starta pouzdan partner BELEN-u u projektu uspostavljanja funkcionalnog i operativnog tržišta električne energije, u skladu sa evropskim standardima. Očekujemo da će otvaranje dan unaprijed tržišta pozitivno uticati na broj učesnika na veleprodajnom tržištu ali i na prekograničnu razmjenu električne energije. Takođe smo zadovoljni jer je pokretanjem tržišta ispunjena jedna od glavnih preporuka EK za 2023. godinu u okviru pregovaračkog poglavlja 15”, izjavio je državni sekretar Admir Šahmanović.

,,Pokretanje dan unaprijed tržišta će omogućiti da se električnom energijom u Crnoj Gori trguje u skladu sa najboljim evropskim praksama, te će ovo tržište u budućnosti olakšati integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu. Radi se o prvom i izuzetno važnom koraku ka ispunjavanju svih tehničko-pravnih obaveza Crne Gore za planirano povezivanje sa jedinstvenim evropskim tržištem energije, koje možemo očekivati kada postanemo punopravna članica EU”, izjavio je Matija Medojević, izvršni direktor BELEN-a.

U okviru sastanka potpisan je dokument kojem je konstatovana uspješno okončana implementacija sistema za kliring i poravnanje od strane BSP SouthPool-a, koja je jedna od ključnih usluga za nesmetano funkcionisanje tržišta.

,,Današnje potpisivanje dokumenta o uspješno okončanoj implementaciji kliring servisa, a time i ispunjavanje uslova za početak trgovine električnom energijom na crnogorskoj berzi predstavljaju jedan od uslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15 u energetskom sektoru u procesu pridruživanja Crne Gore EU i označavaju početak uspostavljanja konkurentnog tržišta električne energije u Crnoj Gori. Preduslov za likvidno tržište električne energije je dobra saradnja između BELEN-a, COTEE-a, CGES-a, EPCG-a i drugih učesnika na tržištu, dok je naravno neophodna i podrška Vlade Crne Gore. Kada su u pitanju dalji projekti, očekujem povezivanje crnogorske berze sa susjednim berzama i tržištima, sa početkom trgovanja i na unutardnevnom tržištu. Kolege iz BELEN-a su se u dosadašnjoj saradnji pokazale profesionalno, te su zajedno s našim evropskim konzorcijumom sastavljenim od evropske berze EPEX SPOT i slovenačke berze BSP SouthPool garant da će usluge kupovine i prodaje električne energije na crnogorskom dan unaprijed tržištu biti pružane na osnovu najbolje prakse i iskustava obje berze – kako EPEX SPOT-a tako i BSP SouthPool-a. Platforme za trgovanje i kliring su elektronske, dostupne najširem krugu učesnika na tržištu, između ostalog i proizvođačima i trgovcima električnom energijom”, izjavio je izvršni direktor BSP Southpool-a Anže Predovnik. 

ME
Scroll to Top