Učešće BELEN-a u II fazi KEP programa

BELEN je učesnik u II fazi KEP programa (Know-how exchange programme) pod pokroviteljstvom CEI (Central European Initiative) sa prvom radionicom koja je održana u Trstu, sa fokusom projekta na promociju kreiranja regionalnog tržišta električne energije koje će biti integrisano u Evropsko tržište.

Projekat koji predstavlja dio Procesa Western Balkan 6 je promovisan od strane Italijanske regulatorne agencije za energiju ARERA, uz podršku Instituta za kompetitivnost I-Com u koordinaciji sa Italijanskom berzom GME kao i operatorom prenosnog sistema TERNA.

Više detalja na linku.

ME
Scroll to Top