Učešće BELEN-a u KEP programu

Učešće BELEN-a u KEP programu (Know-how exchange programme) pod pokroviteljstvom CEI (Central European Initiative) sa prvom radionicom koja je održana u Rimu, sa fokusom projekta na promociju kreiranja regionalnog tržišta električne energije koje će biti integrisano u Evropsko tržište.

Projekat koji predstavlja dio Procesa Western Balkan 6 je promovisan od strane Italijanske regulatorne agencije za energiju ARERA, uz podršku instituta za kompetitivnost I-Com u koordinaciji sa Italijanskom berzom GME kao i operatorom prenosnog sistema TERNA.

 

ME