Ucešće izvršnog direktora BELEN-a na Beogradskom energetskom forumu

Izvršni direktor BELEN-a, Matija Medojević, učestvovao je na Beogradskom energetskom forumu održanom 8. i 9. maja. U okviru panela na temu “Dizajn tržišta – da li je trenutni model tržišta električne energije održiv?” govorio je o radu naše kompanije u proteklom periodu, te istakao da će naredni koraci Crne Gore kada je tržište elektičnom energijom u pitanju ići u smjeru jačanja likvidnosti berze i ispunjavanja pravnih preduslova za buduće spajanje sa nekim od susjednih tržišta kroz transponovanje EU regulative. U toku diskusije napomenuo je i važnost podrške Sekretarijata Energetske zajednice u procesu uspostavljanja tržišta, te zaključio da je u narednom periodu za Crnu Goru izuzetno važno da zauzme jasno strateško opredjeljenje kada je u pitanju pravac u kom ce ići spajanje tržišta.

ME
Scroll to Top