Učešće na 3. sastanku TA za implementaciju regionalnog dan-unaprijed tržišta u WB6

Predstavnici BELEN su učestvovali u Beču na trećem sastanku koji ima za fokus tehničku pomoć zemljama WB6 za implementaciju Regionalnog Dan-Unaprijed tržišta, sa fokusom na aktivnosti koje projekat zahtjeva, kao i inicijativu za implementacijom CACM regulative i inicijativu za uparivanje zemalja EU sa zemljama koje nisu njene članice.

Link.

ME