23, i brojimo dalje – BELEN-u se pridružila bugarska Energovia

Energovia EOOD, kompanija sa sjedištem u Sofiji, uspješno je okončala proces registracije na berzanskom tržištu Crne Gore i time postala ukupno dvadesettreći, a šesnaesti inostrani, učesnik na BELEN-ovim tržištima.

Energovia EOOD je osnovana krajem 2014. godine i za vrlo kratko vrijeme je postala aktivan učesnik na tržištu električne energije u Bugarskoj i okolnim zemljama. U oktobru 2015. godine firma dobija licencu za obavljanje aktivnosti koje uključuju trgovinu električne energije, sa pravima i obavezama koordinatora standardne balansne grupe, a učesnik na bugarskoj berzi IBEX postali su u februaru 2016 godine. Energovia nudi usluge snabdijevanja električnom energijom trgovcima i krajnjim potrošačima na svim naponskim nivoima po slobodno dogovorenim cijenama. Posjedujući tim specijalista sa višegodišnjim iskustvom na polju prekogranične trgovine, ova kompanija aktivno sarađuje sa prepoznatim igračima na tržištu i berzama električne energije na širem području centralnoistočne i jugoistočne Evrope, sa pristupom većini tržišta električne energije u regionu i Evropi. Osim toga, Energovia nudi širok opseg konsultantskih usluga u oblasti trgovine električnom energijom. Njihov cilj je uspostavljanje dugotrajnih i korektnih poslovnih veza sa svojim klijentima, kao i zauzimanje pozicije stabilnog investitora i vodećeg trgovca električnom energijom ne samo u Bugarskoj, već i u regionu.

ME
Scroll to Top