Kako postati učesnik?

Pravna lica koja žele da postanu učesnici BELEN-a obavezni su dostaviti popunjen Zahtjev za registraciju na e-mail membership@belen-spot.me, nakon čega se pruža mogućnost potpisivanja Ugovora o registraciji.

Preduslovi za njegovo potpisivanje su:

  1. Registracija kod Operatora tržišta za učešće na crnogorskom tržištu električne energije;
  2. Potpisan ugovor o Balansnoj odgovornosti sa Operatorom tržišta i Operatorom prenosnog sistema.

Nakon potpisivanja Ugovora o registraciji učesnici su u obavezi da poštuju Pravila kliringa i poravnanjaPravila ponašanja na tržištu i pravila trgovanja za tržište na kojem učestvuju (opciono Pravila dan unaprijed tržištaPravila dugoročne trgovine).

Takođe, ispunjavanjem pomenutih uslova i finansijskih obaveza učesnik dobija potvrdu o registraciji shodno Pravilniku o vođenju registra učesnika.

ME
Scroll to Top