O nama

Berza električne energije d.o.o. osnovana je od strane CGES, COTEE i EPCG sa namjerom uspostavljanja veleprodajnog organizovanog tržišta električne energije u formi elektronske trgovinske platforme.

Berza električne energije kao centralna ugovorna strana CCP (eng. Central Counter Party) između prodavca i kupca električne energije preuzima na sebe rizike kupovine i prodaje električne energije u okviru postignutih kupoprodajnih transakcija formiranih na tržištu dan unaprijed.

Opšti cilj je stvaranje novih poslovnih mogućnosti učesnicima na tržištu, bolja efikasnost, konkurentnije cijene, veća sigurnost, kvalitet i standard usluga.

Tržište će biti anonimno, transparentno, opciono i dostupno za sve kompanije i partnere koji budu zadovoljili propise za učešće na tržištu.

Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije.

ME