Alpiq Energy najnovije pojačanje za tim učesnika na BELEN-ovim tržištima

Alpiq Energy SE, kompanija sa sjedištem u Pragu, uspješno je završila proces registracije na berzanskom tržištu Crne Gore i time postala osamnaesti, a jedanaesti inostrani, učesnik na BELEN-ovim tržištima.

Alpiq Energy SE je dio švajcarske Alpiq grupe koja ima tradiciju dužu od 100 godina i skoro 1300 zaposlenih. Alpiq se ubraja među vodeće evropske energetske kompanije i posluje na skoro čitavom području Evrope. U njihovom vlasništvu se nalaze hidroelektrane, solarne i vjetroelektrane, kao i nuklearne elektrane sa ukupnim instalisanim kapacitetom od 5500 MW. Alpiq Energy pokriva oko 20 zemalja centralno istočne i jugoistočne Evrope (CESEE), i jedan je od najvećih prekograničnih trgovaca električnom energijom na ovom širokom području, kao i ključni međunarodni igrač sa rastućim portfoliom za gas. Kao jedini veleprodavac energije od baltičkih država sve do granice sa Turskom, grade poslovnu filozofiju na dugoročnim partnerstvima i prilagođenim uslugama. Uz trgovinu električnom energijom i gasom, upravljanje energijom i pametna rješenja, Alpiq Energy svojim partnerima nudi nove proizvode sa kvalitetnom uslugom i dodatom vrijednošću. Za 2022. godinu zauzeli su šesto mjesto na listi 100 najvažnijih čeških kompanija.

ME
Scroll to Top