BELEN kreće u proces uspostavljanja dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori

Berza električne energije d.o.o. (BELEN), crnogorska berza električne energije, evropska berza električne energije EPEX SPOT i slovenački BSP SouthPool potpisali su Ugovor o pružanju usluga koji će označiti početak uspostavljanja dan-unaprijed tržišta (DAM) električne energije u Crnoj Gori.

 

Potpisnici ugovora su se obavezali na razvoj transparentnog i efikasnog tržišta električne energije, omogućujući Crnoj Gori da se poveže sa susjednim zemljama u skladu sa standardima Evropskog internog tržišta električne energije (IEM). Saradnja će da uključuje podršku za uspostavljanje procesa i procedura potrebnih za funkcionisanje nacionalnog dan-unaprijed tržišta u Crnoj Gori, povezivanje tržišta sa susjednim zemljama i procese kliringa i finansijskog poravnanja. Planirano je da crnogorsko dan-unaprijed tržište električne energije krene sa operativnim radom u drugoj polovini 2022. godine.

 

„Pored osnivanja i početka rada organizovanog DAM-a u Crnoj Gori, ciljevi BELEN-a uključuju povezivanje tržišta električne energije sa najmanje jednom susjednom zemljom, kao i kasnije uspostavljanje unutardnevnog i fjučers tržišta, uz stvaranje novih poslovnih prilika za učesnike na tržištu i osiguranje bolje efikasnosti, konkurentnijih cijena i veće sigurnosti, kvaliteta i standarda usluga”, izjavio je Matija Medojević, izvršni direktor Berze električne energije.

„EPEX SPOT ima već prepoznata partnerstva u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Drago nam je zbog ovog novog Ugovora o pružanju usluga koji će našim partnerima omogućiti da iskoriste benefite dobro poznatih rješenja za trgovinu i kliring koja pruža EPEX SPOT”, saopštio je Huan Perez, direktor za strateški razvoj EPEX SPOT-a.

Berza električne energije d.o.o. (BELEN) je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u junu 2017. godine u skladu sa odlukom Vlade Crne Gore, sa ciljem uspostavljanja i funkcionisanja organizovanog dan-unaprijed (DAM) tržišta električne energije u Crnoj Gori.

Evropska berza električne energije EPEX SPOT SE je vodeća berza na tržištu električne energije u srcu Evrope, koja pokriva kratkoročna tržišta 13 zemalja Evrope: Austrije, Belgije, Danske, Njemačke, Finske, Francuske, Luksemburga, Holandije, Norveške, Poljske, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske. Kao dio EEX grupe, EPEX SPOT je posvećen uspostavljanju panevropskog tržišta električne energije. Na EPEX SPOT-u trgovinu obavlja preko 300 učesnika. Vlasnik 49% akcija EPEX SPOT-a je HGRT, udruženje operatora prenosnih sistema. Za više informacija posjetiti www.epexspot.com.

BSP SouthPool, slovenačku berzu električne energije su 2008. osnovali Borzen, operator tržišta električne energije i Eurek Frankfurt, evropska berza derivata. BSP učesnicima na tržištu pruža kvalitetne, transparentne, konkurentne i sveobuhvatne usluge organizovanog tržišta električne energije, promoviše razvoj slovenačkog energetskog tržišta, a takođe stečeno znanje i iskustvo prenosi na region jugoistočne Evrope.

ME
Scroll to Top