Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za avgust i septembar 2023.

19. jula 2023. godine održaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 01.08. – 31.08.2023. godine (avgust 2023).
  • 01.09. – 30.09.2023. godine (septembar 2023).

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.08.2023. – 31.08.2023. godine kao i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.09.2023. – 30.09.2023. godine, pozvani su da učestvuju na aukcijama.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.08.-31.08.2023.35312927262629333841434445464646454445464745423993829078
Ukupno 29078
Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.09.-30.09.2023.24211918181921252831323232313130302930343431292765619680
Ukupno 19680

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Aukcije će se održati u srijedu, 19.07.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati ispod:

Link poziva avgust

Link poziva septembar

ME
Scroll to Top