Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za decembar 2021. i januar 2022.

17. decembra 2021. godine organizovaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 22.12.2021. – 31.12.2021. godine
  • 01.01.2022. – 31.01.2022. godine (januar 2022. godine)

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 22.12.2021. – 31.12.2021. godine; 01.01.2022. – 31.01.2022. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CGES će u saradnji s BELEN-om, putem BELEN-ove aukcijske platforme, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

22.12. – 31.12.2021.

Period nabavke Profil: 00-24h (band) Ukupna procijenjena količina (MWh)
22.12. – 31.12.2021. 10 MW 2400

01.01. – 31.01.2022. (januar 2022.)

Period nabavke Profil: 00-24h (band) Ukupna procijenjena količina (MWh)
01.01. – 31.01.2022. 10 MW 7440

Pojedinosti o načinu izbora objašnjene su u prethodno navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku podnosi se BELEN-u do četvrtka 16.12.2021. do 15:00h.

Aukcije će se održati u petak, 17.12.2021. od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu možete pogledati na linku:

https://www.cges.me/novosti/tenderi/1051-poziv-za-nadmetanje

ME
Scroll to Top