Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 31.07. – 13.08.2023.

21. jula 2023. godine organizovaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 31.07. – 06.08.2023. godine;
  • 07.08. – 13.08.2023. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 31.07.2023. – 13.08.2023. godine, pozvani su da učestvuju na aukcijama.

CGES će u saradnji s BELEN-om, putem BELEN-ove aukcijske platforme, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavkeProfil: 00-24h (band)Ukupna procijenjena količina (MWh)
31.07. – 06.08.2023.7 MW1176

Period nabavkeProfil: 00-24h (band)Ukupna procijenjena količina (MWh)
07.08. – 13.08.2023.7 MW1176

Pojedinosti o načinu izbora objašnjene su u prethodno navedenim pravilima.

Aukcije će se održati u petak, 21.07.2023. od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu možete pogledati na linku:

https://www.cges.me/novosti/tenderi/1186-poziv-za-nadmetanje

ME
Scroll to Top