Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021.

29. novembra 2021. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.12.2021. – 31.12.2021. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dnevna količina Ukupna mjesečna količina
MW MWh MWh
01.12.2021. – 31.12.2021. 22 19 17 16 16 16 19 23 25 27 27 26 26 26 25 26 28 29 30 29 29 28 26 25 580 17980

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do nedjelje, 28.11.2021. u 15:00h.

Aukcija će se održati u ponedjeljak, 29.11.2021. godine od 09:00h – 12:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

http://cedis.me/wp-content/uploads/2021/11/Nabavka-elektri%C4%8Dne-energije-za-pokrivanje-gubitaka-za-decembar-2021.-godine.docx

ME
Scroll to Top