Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2023.

10. novembra 2023. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za decembar 2023. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.12.2023. – 31.12.2023. godine, pozvani su da učestvuju na aukciji.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.12.-31.12.2023.423632302932384752545454535252535657575756545148114635526
Ukupno 35526

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Aukcija će se održati u petak, 10.11.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

Link poziva

ME
Scroll to Top