Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za maj 2021.

27. aprila 2021. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za maj 2021. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivu za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.05.2021 – 31.05.2021. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dnevna količina Ukupna mjesečna količina
MW MWh MWh
01.05.2021. – 31.05.2021. 14 12 11 10 10 10 12 14 16 17 17 17 17 17 17 16 16 16 17 17 19 19 17 16 364 11284

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do ponedeljka, 26.04.2021. u 15:00h.

Aukcija će se održati u utorak, 27.04.2021. godine od 09:00h – 13:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: http://cedis.me/wp-content/uploads/2021/04/Poziv-za-nabavku-elektri%C4%8Dne-energije-za-pokrivanje-gubitaka-za-2021.-godinu-MAJ-23042021.docx

ME
Scroll to Top