Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za novembar 2023.

9. oktobra 2023. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za novembar 2023. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.11.2023. – 30.11.2023. godine, pozvani su da učestvuju na aukciji.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.11.-30.11.2023.34292625252631364042424241414041444848474644413991827540
Ukupno 27540

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Aukcija će se održati u ponedjeljak, 09.10.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

Link poziva

ME
Scroll to Top