Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 06.05. – 12.05.2024.

26. aprila 2024. godine organizovaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 06.05. – 12.05.2024. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 06.05.2024. – 12.05.2024. godine, pozvani su da učestvuju na aukciji.

CGES će u saradnji s BELEN-om, putem BELEN-ove aukcijske platforme, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavkeProfil: 00-24h (band)Ukupna procijenjena količina (MWh)
06.05. – 12.05.2024.5 MW840

Pojedinosti o načinu izbora objašnjene su u prethodno navedenim pravilima.

Aukcija će se održati u petak, 26.04.2024. od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu možete pogledati na linku:

https://www.cges.me/novosti/tenderi/1274-poziv-za-nadmetanje

ME
Scroll to Top