Najava aukcije za prodaju električne energije za period Q4 2023.

18. septembra 2023. godine organizovaće se aukcija za prodaju električne energije putem aukcijske platforme BELEN-a za period Q4 2023. godine, po zahtjevu Medex Electric d.o.o.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore, pozvani su da učestvuju na aukciji.

Medex Electric će u saradnji s BELEN-om, putem BELEN-ove aukcijske platforme, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije sljedećih karakteristika:

Period isporukeProfil: 00-24h (band)Ukupna procijenjena količina (MWh)
01.10. – 31.12.2023.1 MW2209

Pojedinosti o načinu izbora objašnjene su u prethodno navedenim pravilima.

Aukcija će se održati u ponedjeljak, 18.09.2023. od 12:00h – 14:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje ugovora o prodaji električne energije možete pogledati na linku:

Ugovor o prodaji električne energije

ME
Scroll to Top