NOA Energy Trade – 21. učesnik na berzanskom tržištu Crne Gore

NOA Energy Trade shpk, kompanija sa sjedištem u Tirani, uspješno je završila proces registracije na berzanskom tržištu Crne Gore i postala dvadesetprvi učesnik na BELEN-ovim tržištima, od čega četrnaesti inostrani.

NOA Energy Trade je počela sa svojim aktivnostima 2014. godine kao dio NOA Holding Grupe, a licencu za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom dobili su u februaru 2015. godine. Pomenute aktivnosti, uz otkup energije iz domaćih obnovljivih izvora, ova kompanija obavlja sa fokusom na albansko tržište električne energije, a kroz saradnju sa partnerskim kompanijama aktivni su na tržištima u Mađarskoj, Grčkoj i Srbiji. NOA Energy Trade svojom posvećenošću i kredibilitetom iz godine u godinu povećava svoj udio na albanskom tržištu, a bilježi značajan i konstantan rast prometa – od 1 milion EUR u 2015. do 19,7 miliona EUR u 2019. godini. Kroz odličnu saradnju sa lokalnim i međunarodnim partnerima, vizija i dugoročni plan ove kompanije je da postane vodeća albanska kompanija u oblasti trgovine električnom energijom, kao i da dalje razvija i proširi aktivnosti na polju snabdijevanja električnom energijom, uz aktivno učešće i prilagođavanje konstantnim promjenama okolnosti na tržištu električne energije, kako lokalnom tako i tržištu jugoistočne Evrope.

ME
Scroll to Top