Novi satni rekord na dan unaprijed tržištu – 206,0 MWh

Na dan unaprijed tržištu Crne Gore, za dan isporuke 6. novembar 2023. godine, zabilježena je satna količina u iznosu od 206,0 MWh, što predstavlja najveću satnu količinu energije od početka rada tržišta 26. aprila 2023. godine.

Rekordna satna količina je ostvarena u šestom satu, a ovaj rezultat nadmašio je prethodni rekord od 187,5 MWh, zabilježen u dvadesetom satu za dan isporuke 10. oktobar 2023. godine.

ME
Scroll to Top