Obavještenje o novom vremenu održavanja aukcije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.02. – 31.12.2023.

Na osnovu zahtjeva Naručioca postupka za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.02. – 31.12.2023. godine, Berza električne energije obavještava sve učesnike da će se predmetna aukcija koja je zakazana za 13.01.2023. godine održati 25.01.2023. u vremenu 09:00h – 11:00h.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku podnosi se BELEN-u do utorka, 24.01.2023. do 15:00h.

Sve detalje Poziva za nadmetanje za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu možete pogledati u prethodnom obavještenju ispod:

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023. i period 01.02. – 31.12.2023.
ME
Scroll to Top