Produžen rok za dostavljanje ponuda za nabavku elektronske trgovinske platforme

Obavještavamo sve zainteresovane strane da je, na molbu nekoliko potencijalnih pružalaca usluga, a na osnovu člana 2.7 Kompetitivne procedure koji se odnosi na izmjenu toka procedure, rok za dostavljanje ponuda za pružanje usluga BELEN-u produžen do 4. juna 2021.

ME
Scroll to Top