Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za jun, jul i avgust 2023.

30. maja 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za periode:

  • 01.06. – 30.06.2023. godine (jun 2023.);
  • 01.07. – 31.07.2023. godine (jul 2023.);
  • 01.08. – 31.08.2023. godine (avgust 2023).

Na aukciji za jun 2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 20 430 MWh po cijeni 84,92 €/MWh

Na aukciji za jul 2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 28 055 MWh po cijeni 97,21 €/MWh

Na osnovu odluke naručioca aukcija, postupak nabavke za avgust 2023. je poništen.

ME
Scroll to Top