Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za decembar 2021. i januar 2022.

Dana 17. decembra 2021. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode: 22.12. – 31.12.2021. januar 2022. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 22. decembar  – 31. decembar 2021. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 3 MW (00-24h) po cijeni 350 €/MWh

Na mjesečnoj aukciji (januar 2022.) profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 390 €/MWh
ME
Scroll to Top