Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023. i Q2 2023.

Dana 30. januara 2023. uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za periode:

  • 01.02. – 07.02.2023;
  • 01.02. – 28.02.2023. (februar 2023.);
  • 01.04. – 30.06.2023. (Q2 2023).

Na aukciji za period 01.02. – 07.02.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 9 MW (00-24h) po cijeni 130,05 €/MWh

Na aukciji za period 01.02. – 28.02.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 142,03 €/MWh
ME
Scroll to Top