Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.01. – 14.01.2024. i Q1 2024.

19. decembra 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 01.01. – 31.03.2024. godine (Q1 2024.);
  • 01.01. – 07.01.2024. godine;
  • 08.01. – 14.01.2024. godine.

Na aukciji za Q1 2024. profila 00-24h (5 MW) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 98,88 €/MWh

Na aukciji za period 01.01. – 07.01.2024. profila 00-24h (5 MW) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 83,44 €/MWh

Na aukciji za period 08.01. – 14.01.2024. profila 00-24h (5 MW) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 95,47 €/MWh
ME
Scroll to Top