Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.04. – 14.04.2024.

29. marta 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 01.04. – 07.04.2024. godine;
  • 08.04. – 14.04.2024. godine.

Na aukciji za period 01.04. – 07.04.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 52,73 €/MWh

Na aukciji za period 08.04. – 14.04.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 59,44 €/MWh
ME
Scroll to Top