Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.05. – 14.05.2023.

26. aprila 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 01.05. – 07.05.2023. godine;
  • 08.05. – 14.05.2023. godine.

Na aukciji za period 01.05. – 07.05.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 114,64 €/MWh

Na aukciji za period 08.05. – 14.05.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 116,57 €/MWh
ME
Scroll to Top