Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 09.10. – 22.10.2023.

5. oktobra 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 09.10. – 15.10.2023. godine;
  • 16.10. – 22.10.2023. godine.

Na aukciji za period 09.10. – 15.10.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 99,88 €/MWh

Na aukciji za period 16.10. – 22.10.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 111,52 €/MWh
ME
Scroll to Top