Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 14.08. – 27.08.2023.

9. avgusta 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 14.08. – 20.08.2023. godine;
  • 21.08. – 27.08.2023. godine.

Na aukciji za period 14.08. – 20.08.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 102,43 €/MWh

Na aukciji za period 21.08. – 27.08.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 106,44 €/MWh
ME
Scroll to Top