Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 17. mart – 30. jun 2021.

Dana 12. marta 2021. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 17.03.2021. – 30.06.2021. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji profila 06-22h i perioda nabavke 17.03.2021 – 31.03.2021. ostvaren je rezultat:

  • 5MW (06-22h) po cijeni 55,83 €/MWh

Na aukciji profila 00-24h (band) i perioda nabavke 01.04.2021 – 30.06.2021. ostvaren je rezultat:

  • 4MW (00-24h) po cijeni 50,3 €/MWh
ME
Scroll to Top