Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 18.03. – 31.03.2024.

15. marta 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 18.03. – 24.03.2024. godine;
  • 25.03. – 31.03.2024. godine.

Na aukciji za period 18.03. – 24.03.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 75,55 €/MWh

Na aukciji za period 25.03. – 31.03.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 67,80 €/MWh
ME
Scroll to Top